Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 36,990.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,490.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 36,040.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 33,960.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,090.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,060.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 34,400.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 34,710.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,320.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 9,890.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,630.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,040.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,160.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,810.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 34,600.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,970.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,660.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,720.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,810.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,880.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,870.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,580.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,680.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,890.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,770.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,150.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,300.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,180.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 38,110.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 37,650.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,550.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,570.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,280.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,120.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,510.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,430.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,250.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,090.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,040.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,970.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,960.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,570.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,960.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,150.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,230.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 38,240.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,650.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,310.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 37,340.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,980.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,820.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,190.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 48,140.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,010.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,970.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,040.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,710.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,560.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,750.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,660.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,570.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,710.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,710.00